søndag den 4. december 2011

Tidens Fylde

Nogle billeder og en tekst om min installation "Tidens Fylde". Filmbyen Århus 2011.


TIDENS FYLDE
(Installation)


Dorthe Bøtker billedkunstner ProKK
Julie Bjørnskov, musiker. gæst
Fie Tanderup billedkunstner Gæst


”Tidens Fylde” er en installation, der skabes på stedet. Den er en undersøgelse af vores tidsbegreb, vores optagethed af og opfattelse af tid. Tid er jo egentlig en konstruktion, vi har tillempet efter solsystemets overordnede rytme. Hvilke traditioner og ritualer knytter sig til tid? Hvad associerer lyden af Rådhusuret til (måske nytår og Pressens Radioavis og præcis servering af frokosten hos mormor…)?
….OG hvad er det modsatte af tid?
Begrebet ”tidens fylde” er brugt i flere sammenhænge. Bl.a. bibelsk, hvor man mente at Frelseren kom, når tiden var inde. 
Et andet billede er fra det gamle Rom, hvor man havde beholdere der fyldtes med vand, efterhånden som tiden gik. Man forestillede sig hele tidsafsnittet fra en periode i et mægtigt fyldt kar. Når perioden var forbi, begyndte man helt forfra på bunden af et nyt kar…

Mine gæster, Fie Tanderup og Julie Bjørnskov, har skabt elektroniske lyd- og ordbilleder. De bringes ind i ur-installationen, hvor de skal i samspil med denne og danne klangbund for urenes lyde. Og måske transformeres til en ny puls, et nyt billede, en dialog….Ingen kommentarer: